Κατασκευές σκίασης για χώρους με ειδικές απαιτήσεις. Μελετάμε τον χώρο σας και ανάλογα με την κάθε περίπτωση δίνουμε την κατάλληλη λύση και σκιάζουμε τον χώρο με τα απαραίτητα υλικά.