Ανοιγοκλειώμενα ή σταθερά σκέπαστρα κατάληλα για παράθυρα, εισόδους και άλλα