Τέντα κλασικού τύπου με οδηγούς πάνω στους οποίους κυλάει η τέντα. Χάρη στον τρόπο λειτουργίας και εφόσον η τέντα είναι τεντωμένη καλά παρέχει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και σκίαση στον χώρο.