Όλα τα μέρη της τέντας μαζέυουν στην οροφή σας, αφήνοντας ανοιχτό το χώρο σας όταν το επιθυμείτε. Βραχίονες…